Beleid


Beleidsplan 2024-2027

Beleidsplan

Op weg naar een volwaardige bibliotheek, altijd dichtbij.

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

De bieb heeft het, in de bieb kan het, de bieb groeit met jou mee, een leven lang.

Jaarrekening 2022

Jaarrekening

Ons overzicht van de financiële situatie van boekjaar 2022.

Raad van toezicht

Van links naar rechts:

Jort Tosserams, Maurice Groten, Janine Engels, Claudia van den Bogaard en Paul Stelder

Management

Van links naar rechts:

Tess Holtermans (teamleider Onderwijs), Roberto Figueira (teamleider Bedrijfsdiensten), Geja Olijnsma (directeur-bestuurder), Juul Hollman (teamleider Publieke Dienstverlening) en Iris van den Akker (teamleider Digitalisering)

 

Wie werkt er verder allemaal bij de Bibliotheek Venlo?


Onze medewerkers

Bestuur en raad van toezicht

directeur-bestuurder
Geja Olijnsma
golijnsma@bibliotheekvenlo.nl

raad van toezicht

voorzitter
Jort Tosserams

secretaris
Maurice Groten
                  
lid
Janine Engels

lid
Claudia van den Bogaard

lid
Paul Stelder

Te vermelden nevenfuncties:

Geja Olijnsma
lid raad van toezicht, NBD Biblion

de heer Jort Tosserams
lid raad van toezicht, Maaspoort, Venlo

Beloningsbeleid
De Bibliotheek Venlo valt onder de cao Openbare Bibliotheken. De leden van de raad van toezicht verrichten hun toezichthoudende functie onbezoldigd.

 

Rooster van aftreden

ANBI

De Stichting Openbare Bibliotheek Venlo is een officiële ANBI - algemeen nut beogende instelling - zonder winstoogmerk.

De Stichting Openbare Bibliotheek Venlo geeft op deze pagina inzicht in haar doelstellingen, activiteiten en bestedingen.

Fiscaalnummer:  002951174
Kamer van Koophandel:  41062069

ANBI-publicatie

Certificering

Begin april 2024 is de Bibliotheek Venlo opnieuw voor vier jaar gecertificeerd. De kwaliteit van onze Bibliotheek is door een onafhankelijk auditteam van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken getoetst en positief beoordeeld.

Geja Olijnsma: “We zijn met vlag en wimpel geslaagd, bovengemiddeld in vergelijking met de landelijke norm, en wat mij bijzonder verheugt is de goede beoordeling van de samenwerking
met externe partners." De auditor van CBCT beschrijft de
Bibliotheek Venlo onder andere als “een gewaardeerde organisatie in de gemeente Venlo die haar brede dienstverlening goed op orde heeft.”

Een resultaat waar we blij mee zijn en een mooie beloning voor de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring lees je hoe de Bibliotheek Venlo jouw persoonsgegevens verwerkt

Cameratoezicht

Uitleg cameratoezicht

Toelichting cameratoezicht: hoe en waarom is er cameratoezicht bij de Bibliotheek Venlo