Beleid


Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

De bieb heeft het, in de bieb kan het, de bieb groeit met jou mee, een leven lang.

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

Beleidsplan

Ons overzicht van de financiƫle situatie van boekjaar 2022.

Jaarrekening downloaden

Beleidsplan 2024-2027

Op weg naar een volwaardige bibliotheek, altijd dichtbij.

Beleidsplan downloaden

Bestuur en Raad van Toezicht

directeur-bestuurder
mevrouw Geja Olijnsma
golijnsma@bibliotheekvenlo.nl

Raad van Toezicht

voorzitter
de heer Jort Tosserams

secretaris
de heer Maurice Groten
                  
lid
mevrouw Janine Engels

lid
mevrouw Claudia van den Bogaard

lid
de heer Paul Stelder

Te vermelden nevenfuncties:

mevrouw Geja Olijnsma
lid Raad van Toezicht, NBD Biblion

de heer Jort Tosserams
lid Raad van Toezicht, De Maaspoort Theater & Events Venlo

Beloningsbeleid
De Bibliotheek Venlo valt onder de cao Openbare Bibliotheken. De leden van de raad van toezicht verrichten hun toezichthoudende functie onbezoldigd.

 

Rooster van aftreden

ANBI

De Stichting Openbare Bibliotheek Venlo is een officiĆ«le ANBI - algemeen nut beogende instelling - zonder winstoogmerk.

De Stichting Openbare Bibliotheek Venlo geeft op deze pagina inzicht in haar doelstellingen, activiteiten en bestedingen.

Fiscaalnummer:  002951174
Kamer van Koophandel:  41062069

ANBI-publicatie

Certificering

In 2020 is de Bibliotheek Venlo opnieuw gecertificeerd. De kwaliteit van onze Bibliotheek is in februari 2020 door een onafhankelijk auditteam van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken getoetst en positief beoordeeld.

Het auditteam schrijft in haar conclusie: 'De resultaten zijn aantoonbaar en overtreffen zelfs de verwachtingen, de meerwaarde van de bibliotheek wordt benoemd en aan het tastbaar maken wordt gewerkt. Ook dit draagt bij aan het versterken van de toekomstbestendigheid.'

Een resultaat waar we blij mee zijn en een mooie beloning voor de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring lees je hoe de Bibliotheek Venlo jouw persoonsgegevens verwerkt

Cameratoezicht

Uitleg cameratoezicht

Toelichting cameratoezicht: hoe en waarom is er cameratoezicht bij de Bibliotheek Venlo