De schoolbibliotheek van IKC De Koperwiek

Gepubliceerd op: 11 juli 2023 22:10

Alle basisscholen in Venlo hebben een eigen schoolbieb met boeken van de Bibliotheek Venlo. De lees-mediaconsulenten zorgen er in overleg met de school voor dat deze collectie actueel en passend bij de leerlingen is. Zo'n schoolbieb is vaak een aparte ruimte in de school en natuurlijk is het uitgangspunt dat leerlingen er graag komen. Directeur José Vervoort van IKC De Koperwiek klom in de pen en deelde de inspiratie van haar team voor een prachtige nieuwe schoolbibliotheek waar de leekrachten én de kinderen met recht trots op zijn.

José Vervoort:

"Met de verbouwing van het gebouw locatie Broekhofstraat (2020-2022) mocht ons team van De Koperwiek ook meedenken over een ontwerp voor een volledig nieuwe schoolbieb. Een unieke kans om de bieb voor unit 4 tot en met 8 helemaal opnieuw in te richten, vanuit onze visie op (taal-lees)onderwijs. Op De Koperwiek onderschrijven we het enorme belang van een goede taalleesontwikkeling en steken we veel energie in het motiveren van het leesplezier van onze leerlingen! 

Sfeer

Een deel van de inrichting is in samenwerking met de architect ontworpen. Zo zijn de boeken- en opbergkasten geïntegreerd in het ontwerp van het gebouw. Belangrijk uitgangspunt hierbij was de hoeveelheid kastruimte die nodig was om al onze boeken een plek te kunnen geven. Ook de sfeervolle nisjes waar kinderen kunnen zitten zijn meegenomen in het ontwerp. Vanuit de basisinrichting - zoals deze in de verbouwing is meegenomen - zijn we als team verder gegaan met ‘aankleden en optuigen’ om een zo aantrekkelijk mogelijke sfeer te realiseren.

Integraal

Dat was best een uitdaging omdat veel bestellingen al gedaan moesten worden gedurende de ruwbouw. Het was daarom noodzakelijk om met regelmaat op de bouw te gaan kijken, om een gevoel te krijgen bij de ruimte. We wilden in onze nieuwe bieb voor de kinderen fijne werktafels, lekkere leesplekjes en veel mogelijkheden om boeken te presenteren. Daarbij hebben we gezocht naar spullen die een logische verbinding vormen met de rest van het gebouw zodat de bieb echt een integraal onderdeel van het geheel is. De ronde bank met de ‘boekenpresenteerboom’ in het midden is een eigen ontwerp,net als de bak waar de stripboeken in staan en het kastje onder het inleversysteem. Deze hebben we door de timmerman op maat laten maken, passend bij de rest van het interieur. 

Trots

Uiteindelijk hebben we, samen met de leesconsulent, onze prachtige nieuwe bieb ingericht. Daarbij hebben we goed gekeken naar de plek van de verschillende boeksoorten. Wat staat op welke plek het meest logisch en toegankelijk voor de leerlingen? We hebben daarbij gezorgd voor heldere bestickering op de kasten bij de verschillende boeksoorten zodat de bieb overzichtelijk is en alle gebruikers direct goed kunnen zien wat ze waar kunnen vinden.   

Al met al een lang proces, maar met een resultaat waar we ontzettend trots op zijn."