Theaterlezen op de PassePartout in Tegelen

Gepubliceerd op: 29 maart 2024 15:33

Leerkracht Michelle Haagmans introduceerde begin dit jaar op advies van lees-mediaconsulent Suzanne Joosten het Theaterlezen in haar groep 5. Michelle: “Suzanne kwam vorig jaar net voor de kerstvakantie bij mij in de klas en vertelde over Theaterlezen en hoe kinderen hiermee op een andere manier bezig zijn met lezen. Dat sprak me aan, ik lees zelf veel en als ik kinderen kan motiveren om te lezen doe ik dat graag.”

Bij Theaterlezen nemen twee of meer lezers de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. Een toneelstukje dus, maar dan zonder decor of rekwisieten. Je hebt er niets voor nodig behalve een (theaterlees)boek en je eigen stem. Theaterlezen bevordert het vloeiend lezen (lezen met begrip en intonatie) en het leesplezier, en is geschikt voor goede én minder goede lezers. Door het samen oefenen voor een optreden wordt een tekst spelenderwijs herhaald.

Een theaterleesboek bevat meerdere verhalen rond een bepaald thema. Afhankelijk van het verhaaltje worden de rollen onder twee tot vier kinderen verdeeld, en soms is er ook een rol voor de leerkracht bij. “We hebben een vast ritme waarbij we op vrijdag de rollen verdelen”, legt Michelle uit.  “Deze kinderen kunnen dan een week lang tijdens de vrije leesmomenten hun teksten oefenen. Op vrijdag staan ze met het boek voor de groep en lezen ze voor. Daarna vraag ik wie de volgende keer wil lezen en zo komen steeds andere kinderen aan de beurt.”

Michelle laat kinderen zelf beslissen of ze aan het Theaterlezen willen meedoen. “De meeste kinderen vonden het direct vanaf het eerste verhaaltje leuk. Over het algemeen worden ze graag voorgelezen, dus dit sloeg eveneens aan. En ook de kinderen waarvan ik het in eerste instantie niet direct had verwacht doen mee. Ze krijgen de tijd om te oefenen en omdat ze bij het voorlezen met z’n tweetjes of drieën voor de groep staan is die drempel niet te hoog. Dit jaar zijn we ook begonnen met het geven van presentaties, dus dat sluit hier mooi op aan.”

De groep van Michelle gaat in ieder geval nog door tot de zomervakantie, dan is het hele boek uit. “Kinderen leren om voor een bepaalde rol hun stem te gebruiken door op verschillende manieren voor te lezen, met behulp van interpuncties en intonatie. Het is een leuke en toegankelijke manier om te lezen en in deze groep in ieder geval geslaagd.”

Uitgeverij Gottmer heeft een hele serie aan
Theaterleesboeken, je vindt deze op hun website.

En natuurlijk geven onze lees-mediaconsulenten graag tips en advies.