Taalhuis Venlo gecertificeerd

Gepubliceerd op: 18 december 2023 14:10

Taalhuis Venlo heeft op 14 november 2023 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen. De officiële certificering is een mooie opsteker om verder te gaan op de ingeslagen weg, en te zorgen dat we in de toekomst nog meer mensen gaan bereiken met ons taalaanbod in Venlo.

Taalhuis Venlo scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Taalhuis Venlo de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten op een juiste manier uitgevoerd worden, en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.  

Taalhuis Venlo is erg blij met de uitslag. Petra van Oosterhout, projectleider Taalhuis: “Taalhuis Venlo draagt samen met haar partners het taalaanbod in Venlo actief en zichtbaar uit. Door een nauwe samenwerking kunnen we bovendien gemakkelijk doorverwijzen naar elkaar.” Volgens de auditor van CBCT: “Er worden veel activiteiten uitgevoerd door de verschillende partners zodat de taalvragers op verschillende plekken in Venlo terecht kunnen om geholpen te worden bij hun vraagstuk.” (citaat uit het auditrapport/van de auditdag). 

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Op de foto Petra van Oosterhout en Marlies Vercoulen, respectievelijk projectleider en projectmedewerker van Taalhuis Venlo, ontvangen - evenals alle partners-  een lekkere taart om de certificering met hun collega's van de Bibliotheek Venlo te vieren.
De Bibliotheek Venlo is namens de netwerkorganisatie Taalhuis Venlo penvoerder.