PLEK 3


PLEK 1

De sociale omgeving van thuis

PLEK 2

De sociale omgeving van school

PLEK 3

Een nieuwe plek, los van thuis en school

Waar taal en talent samenkomen

PLEK 3 in de media