Maand van de Filosofie

Agenda

In samenwerking met theater Maaspoort haalt jouw bibliotheek in de Maand van de Filosofie 'La Grande Finale' naar Venlo. De filosofen Martin Heidegger en Jean-Paul Sartre worden in deze voorstelling door Emma Linssen en Dinda Provily (Theatercollectief Linssen & Provily) tot leven gefantaseerd en staan in een filosofisch duel lijnrecht tegenover elkaar.

Theatershow La Grande Finale

Theatercollectief Linssen & Provily is deze maand ook onze gastcollectioneur!

Een eerste kennismaking met filosofie of een verdere verdieping? Emma en Dinda
nemen je met de door hun gekozen boeken mee in hun Liefde voor Wijsheid en de
schoonheid van filosofie. Je vindt deze collectie op de speciale filosofie-tafel in de Stadsbibliotheek.

Emma Linssen en Dinda Provily:

“Filosofie is schoonheid, filosofie is troostrijk. Ieder mens streeft naar wijsheid en filosofie biedt de vrijheid en de ruimte om te denken. Filosofie helpt om echt met aandacht te kijken en niet zomaar iets voor waar aan te nemen. Filosofie zet aan om verder te kijken dan ons eigen ego en inspireert om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Filosofie met taal als een prachtig gereedschap geeft ons de mogelijkheid om een vuist te maken tegen angst en te floreren als mensen.”

Emma en Dinda filosoferen

Alvast een kleine greep uit de selectie van onze gastcollectioneurs

April is de Maand van de Filosofie. Jaarlijks worden in april door heel Nederland en Vlaanderen filosofische nachten, programma’s, lezingen, debatten en festivals georganiseerd rondom het thema van de Maand van de Filosofie. Dit jaar is het thema Chaos.

In dit kader verschijnt er elk jaar tevens een nieuw filosofisch essay en een filosofisch kinderboek. De Socratesbeker wordt uitgereikt aan het meest prikkelende filosofieboek van het afgelopen jaar, eens in de twee jaar worden een nieuwe Denker des Vaderlands en jaarlijks De Jonge Denkers uitgeroepen.

Chaos

‘De kleinste afwijking van de waarheid wordt later duizendvoudig vermenigvuldigd’ zei Aristoteles bijna 25 eeuwen geleden in Over de hemelen.

Het kleine verschil met de grote gevolgen en de chaos die dat geeft, houden de filosofie tot in onze bewogen tijd bezig.Onze moderne samenleving is gebaseerd op orde. We proberen chaos uit te bannen, maar met de aanhoudende stroom crises lijkt de maatschappelijke chaos compleet. Van de crisis rond waarheid (post-truth), de klimaatcrisis en de vluchtelingencrisis tot aan geopolitieke crises en oorlog. Ook als individu kunnen we het gevoel hebben dat het leven ons ontglipt. Hebben we nog de regie over onze persoonlijke data en eigendommen? En hoe gaan we om met het informeler worden van cultuur en traditie? Moeten we meer orde organiseren, in ons eigen leven, in de samenleving, op wereldschaal? Of moeten we meer ruimte geven aan chaos?
Hoe verhoudt de mens zich tot chaos? Is het een bron voor creativiteit en pluraliteit, of juist een bron van onzekerheid en geweld?

Chaos kan voorafgaan aan orde, zoals de oersoep aan de eerste fysische ordening voorafging. Andersom kan een achterhaalde orde ook om chaos vragen.Volgens Ludwig Wittgenstein moet de filosoof ‘in de oude chaos afdalen en zich daar thuis voelen’. En zo gaat de Maand van de Filosofie in 2024 afdalen in de chaos van vandaag. Op zoek naar een antwoord op de vraag hoe chaos tot orde, creativiteit en pluraliteit kan leiden. En soms tot wanhoop drijft.